aspirantutb

Avslutat om ni önskar kontakt använd mejladress nedan.

Frivilliga Resursgrupper är en kommunal förstärkningsresurs som utbildas av Civilförsvarsförbundet på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Grupperna aktiveras av respektive kommun när kommunens egna resurser inte räcker till.
Normalt genomförs grundutbildningen i internatform eller som kvällskurser.
Med anledning av Pandemin har MSB godkänt ett annat upplägg, en heldagskurs om 8 timmar samt en hemuppgift online. 
Efter detta kan man som aspirant skriva avtal med kommunen och bli en del av resursgruppen.

Utbildningen betalas av MSB och är grattis för dig ett krav är dock att du är medlem i någon av de frivilliga försvarsorganisationerna (Hit räknas inte Hemvärnet)

På utbildningsdagen bjuder vi på fika och vegetarisk mat.

Resterande grundutbildning samt eventuella påbyggnadsutbildningar kommer genomföras när belastningen på samhället har stabiliserats.

Resursgrupper används bland annat vid skogsbränder, översvämningar, matdistribution, bemanning av telefonväxel och informationsplatser och mycket mer.
Uppdragens art skiljer sig mycket mellan kommunerna.

När du blir aktiverad av kommunen får du ekonomisk ersättning, vid våra övningar och repetitionsträffar utgår ingen betalning men utbildningarna kostar dig inget.
Du får mycket nya erfarenheter och vänner för livet.

Vill du delta på den utbildning som genomförs 23/8 så anmäl dig på formuläret nedan
Om du har frågor kontakta oss på info@frgmark.se