kursanmälan

FRG Aspirantutbildning

Genomförs som heldag samt hemuppgift.
Utbildningen hålls i Kinna och det ingår fika och vegetarisk lunch.

Utbildningen är gratis men du måste vara medlem i någon av de 18 frivilliga försvarsorganisationerna varav Civilförsvarsförbundet är ett. (Hemvärnet räknas inte som frivillig försvarsorganisation)

Du kommer senare komplettera detta med de kvarvarande 27 timmarna i grundutbildningen samt de fördjupningsutbildningar som finns inom olika ämnesområden ex.vis stab, kriskommunikation, WIS och CBRNE

Har du frågor kontakta:

Peter Johansson 0708-45 15 64  peter@frgmark.se
Erik Alvius             0722-15 66 47  erik@frgmark.se