Länkar och viktiga telefonnr

Viktiga telefonnummer

112 - SOS vid nödsituation, här nås även socialjouren

113 13 - Information vid olyckor och kriser
               (Du kan även här lämna information)

114 14 - Polisen vid ej akuta händelser

010-456 6700 - Giftinformationscentralen 
                               vid akut  ring 112 & begär giftinformation

116 000 - Anmälan om försvunnet barn, internationellt
                    nummer för hela EU

1177 - Vårdguiden

0320 351 51 - Kvinnojouren i Mark

0320 21 70 00 - Marks komun