Om strömmen försvinner

Vid en extraordinär händelse som ex vis en storm har du ett  eget ansvar att ha vatten, förnödenheter och möjlighet att tillaga maten. 
Läs mer på wwww.dinsakerhet.sen ..